Hotarare Consiliu UNBR 263-2017

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 263
17 iunie 2017,

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere decizia Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR) din 17.02.2017 de a extinde și adapta Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de cenzori din sistemul Casei de Asigurări a Avocaților în sistemul UNBR, astfel cum a fost aprobată de Congresul Avocaților din 23-25.03.2017,

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 17 iunie 2017