Hotarare Consiliu 262-2017

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 262
17 iunie 2017,

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere tematica Congresului avocaților 2017, ”Avocatul și accesul la justiție”, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 213/18.02.2017, precum și materiale și propunerile transmise către Congres, împreună cu dezbaterile din cadrul acestuia,

Ținând cont de Hotărârea Congresului Avocaților nr. 9/23-25 martie 2017, precum și de art. 39 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România(în continuare U.N.B.R.)

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 17 iunie 2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă „Raportul privind problematica abordată la Congresul Avocaților 2017 pe
tema: Accesul la justiție în România din perspectiva profesiei de avocat”, prevăzut în Anexa nr. I la prezenta hotărâre.

Art. 2 – (1) Sarcinile rezultate din materiale și propunerile transmise către Congres, precum și din intervențiile și dezbaterile din cadrul acestuia se împart pe departamentele organizate la nivelul UNBR, coordonate de câte un de vicepreședinte al UNBR, conform Anexei nr. II la prezenta hotărâre.

(2) Conducătorii departamentelor organizate la nivelul U.N.B.R. vor prezenta la fiecare ședință a Consiliului UNBR rapoarte privind stadiul implementării sarcinilor menționate la alin. (1).

Art. 3 – Comisia Permanentă a UNBR se autorizează să dea publicității Broșura „Accesul la justiție în România din perspectiva profesiei de avocat”, care va cuprinde documentele tematice ale Congresului avocaților 2017.

Art. 4 – Decanii barourilor vor asigura publicitatea pe site-urile barourilor proprii a raportului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică decanilor barourilor, care vor asigura comunicarea acesteia către delegații la Congres ai fiecărui barou.

C O N S I L I U L U. N. B. R.