Evenimente

Protocolul tripartit privind onorariile avocațiale din oficiu din 17 iunie 2022

Read More...

Regulamentul Serviciului de Asistenta judiciara

Read More...

Anunț privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020.

BAROUL CONSTANȚA anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020. Data desfășurării examenului este 20.09.2020 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. (Notă: 1. În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară. 2. În cazul în care, în virtutea dispozițiilor menționate la pct. 1, deplasarea la București, în vederea susținerii examenului, a unor candidați provenind din anumite județe nu va fi permisă, se vor depune eforturi în vederea organizării, în județele respective, la aceeași dată, cu respectarea prevederilor Art.1 alin. (1), a examenului pentru candidații domiciliați în acele județe. În cazul în care organizarea examenului, în aceste condiții, nu va fi posibilă,…

Read More...

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Consiliul Uniunii HOTĂRÂREA NR. 462/ 05.06.2019

HOTĂRÂREA NR. 462/ 05.06.2019 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor mire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Read More...

REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE VOTARE In cadrul Adunării Generale a Baroului Constanta 26-28 august 2020

Read More...

MODEL REFERAT PENTRU DECONTAREA OFICIILOR

EFERATE

Read More...

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Comisia Permanentă DECIZIA Nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2020

Read More...

Comunicat

Comunicat Baroul Constanta a luat act de Comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apărare a reputației profesionale formulată de doamna judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iași, precum și apărarea independenței aceleiași doamne judecător. Baroul Constanta își exprimă susținerea și solidaritatea față de punctul de vedere al conducerii Baroului Iași și al Uniunii Naționale a Barourilor din România și își exprimă regretul pentru producerea unui asemenea incident, care poate afecta colaborarea instituțională normală între cele două profesii juridice. Baroul Constanta constată cu îngrijorare faptul că, la unele instanțe, a devenit o practică menținerea apărătorilor din oficiu în paralel cu cei aleși, ceea ce contravine legii și încalcă dreptul la apărare. Ori, tocmai o astfel de situație a generat regretabilul incident față de care au intervenit luările de poziții ale Baroului Iași, cât și ale Uniunii Naționale a Barourilor din România. În acest context, Baroul Constanta se solidarizează cu demersurile ce vor fi întreprinse pentru apărarea și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale profesiei de avocat. Baroul Constanta este adeptul ideii că relațiile corecte, civilizate, bazate pe respect reciproc între magistrați și avocați sunt esențiale pentru desfășurarea în condiții optime a actului de justitite și pentru realizarea unei aparari corecte și eficiente. Credem că perceperea avocatului că fiind un partener în actul de justiție trebuie să fie o certitudine, nu doar o prevedere legală fără eficiență în practică.

Read More...

JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECŢIA CIVILĂ – LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 29 MAI 2020 C1

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 29 MAI 2020 – C1

Read More...

Programul Baroului de Ziua Copilului si Rusalii

Va informam ca zilele de 01 iunie 2020 si 08 iunie 2020 sunt zile nelucratoare si Baroul Constanta va fi inchis

Read More...

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 29 MAI 2020 – Judecatoria Constanta

JUDECĂTORIA CONSTANŢA LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 29 MAI 2020 ORA 8:30 C18 INTERVAL ORAR : 08.30-09.30

Read More...

HOTĂRÂREA nr. 72 din 13 aprilie 2020 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A

HOTĂRÂREA nr. 72 din 13 aprilie 2020 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A.

Read More...

Informare privind rolul și atribuțiile Mecanismului Național de Prevenire a Torturii

Adresa înregistrată la instituția Avocatul Poporului cu nr. 6348/09.04.2020 care cuprinde informații privind rolul și atribuțiile Mecanismului Național de Prevenire a Torturii, precum și posibilitatea avocaților de a informa cu privire la situațiile despre care au luat cunoștință în calitate de avocat, situații de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și rele tratamente aplicate persoanele private de libertate, aflate în locuri de detenție, justificat de scopul comun pe care îl au atât avocații din cadrul Barourilor din România, cât și membrii MNP din cadrul instituției Avocatul Poporului, respectiv acela de a apăra drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor fizice. Date de contact : e-mail izabela.cernavodeanu@avp.ro , telefon 0722 310 470.

Read More...

CAUZE AFLATE PE ROL JUDECATORIE SI CURTEA DE APEL

Liste-cauze-aflate-pe-rol-Judecatorie-si-C.A

Read More...

Lista cauzelor penale ce vor fi judecate pe perioada starii de urgenţă la Judecătoria Medgidia

Lista-cauzelor-penale-ce-se-vor-judeca-pe-perioada-stării-de-urgență

Read More...

Lista cauzelor ce se vor judeca la Tribunal sectia penală, până la data de 14.04.2020

Lista-de-şedinţă-20.03.2020 Lista-de-şedinţă-23-03-2020-F13 Lista-de-şedinţă-23-03-2020-F13-suspendate Lista-de-şedinţă-23.03.2020-F2-P Lista-de-şedinţă-24.03.2020-C4 Lista-de-şedinţă-25.03.2020-F5 LISTĂ-20.03.2020-F5

Read More...

Anunt privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea august 2019 –

HOTĂRÂREA Nr. 463/05.06.2019 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea august 2019 –

Read More...

Documente decontare oficii

Documente utile pentru decontare oficii, editabile

Read More...

Alegeri Baroul Constanta 2019

Va comunicam rezultatul alegerilor la Baroul Constanta 2019

Read More...

Comunicat in legatura cu modalitatea de desfasurare a serviciului de asistenta judiciara in materie penala

Comunicat in legatura cu modalitatea de desfasurare a serviciului de asistenta judiciara in materie penala

Read More...