Anunturi

Răspunsul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială la solicitarea UNBR legat de aplicarea pentru avocați a prevederilor art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Read More...

Lista de sedinta din data de 14.10.1010 – Tribunalul C-ta, Sectia a II a Civila, Complet F5

Read More...

DECIZIA Comisiei Permanente a U.N.B.R. Nr. 156/03.09.2020 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2020

Read More...

Condoleanțe

Baroul Constanța și Filiala Constanța a C.A.A. regreta trecerea in neființa a domnului avocat Valentin Marin. Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Read More...

Procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Baroului Constanta 2020

Read More...

Validarea dosarelor de inscriere la examenul de primire in profesie sesiunea septembrie 2020 – definitivi

Read More...

Validarea dosarelor de inscriere la examenul de primire in profesie sesiunea septembrie 2020 – stagiari

Read More...

Condoleanțe

Baroul Constanța regreta trecerea in neființă a doamnei judecator Vamvu Angelica. Transmitem sincere condoleante familiei. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

Read More...

Cererea de primire in profesie septembrie 2020 – definitivi

Read More...

Cererea de primire in profesie septembrie 2020 – stagiari

Read More...

HOTĂRÂREA UNBR nr. 75 din 17-18 iulie 2020 privind tema Congresul avocaților 2020

Read More...

HOTĂRÂREA UNBR nr. 76 din17-18 iulie 2020 privind sumele achitate cu titlu de majorări de întârziere în cazurile menționate la art. 1 alin. (1) pct. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/27 martie 2020

Read More...

HOTĂRÂREA UNBR NR. 80 din 17-18 iulie 2020 privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Read More...

HOTĂRÂREA UNBR nr. 79 din 17-18.07.2020 privind repartizarea sumelor incasate cu titlul de “taxa de examen”

Read More...

HOTĂRÂREA UNBR Nr. 81 din17-18.07.2020 privind procedura de înscriere pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice a avocaților declarați admiși la sesiunile din anul 2020 a examenului pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice

Read More...

DECIZIA C.P a UNBR nr. 137/16.07.2020 privind organizarea examenului pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice – sesiunea octombrie 2020

Read More...

Condoleanțe

Baroul Constanța regreta trecerea in neființă a inginerului Arendt Adrian, constructorul cladirii baroului. Transmitem sincere condoleante familiei. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Read More...

Anunț privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020.

BAROUL CONSTANȚA anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020. Data desfășurării examenului este 20.09.2020 pentru toți candidații. Examenul se…

Read More...

UNBR – Proiectul Avocatului specializat

Conform hotărârii Consiliului UNBR din data de 17.07.2020, publicăm proiectul intitulat „Avocatul specializat”, cu privire la care Consiliul U.N.B.R. a decis comunicarea către barouri spre a fi supus, până la data de 1 noiembrie 2020, dezbaterii corpului profesional. Adresăm membrilor Baroului Constanta rugămintea de a comunica eventualele observații, până la data…

Read More...

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

HOTĂRÂREA NR. 78 din 17-18.07.2020 pentru completarea unor dispoziții ale Hotărârii nr. 135/12.06.2020 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Read More...