Stiri

Lista cauzelor ce vor fi judecate in perioada starii de urgenţă la Judecatoria Macin

Informare-sedinta-din-25.03.2020 Informare-sedinta-din-26.03.2020

Read More...

Lista cauzelor ce se vor judeca la Tribunal sectia penală, până la data de 14.04.2020

Lista-de-şedinţă-20.03.2020 Lista-de-şedinţă-23-03-2020-F13 Lista-de-şedinţă-23-03-2020-F13-suspendate Lista-de-şedinţă-23.03.2020-F2-P Lista-de-şedinţă-24.03.2020-C4 Lista-de-şedinţă-25.03.2020-F5 LISTĂ-20.03.2020-F5

Read More...

Anunt taxa secretariat

Anunt taxa secretariat

Read More...

Dosare validate de Consiliul Baroului Constanta

Publicam dosarele validate de Consiliul Baroului Constanta Stagiari Definitivi

Read More...

Anunt privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea august 2019 –

HOTĂRÂREA Nr. 463/05.06.2019 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea august 2019 –

Read More...

Documente decontare oficii

Documente utile pentru decontare oficii, editabile

Read More...

Alegeri Baroul Constanta 2019

Va comunicam rezultatul alegerilor la Baroul Constanta 2019

Read More...

Comunicat in legatura cu modalitatea de desfasurare a serviciului de asistenta judiciara in materie penala

Comunicat in legatura cu modalitatea de desfasurare a serviciului de asistenta judiciara in materie penala

Read More...

Lista candidatilor admisi pentru prezentare la examenul de primire in profesie sesiunea Martie 2019

Publicam listele  candidatilor admisi pentru prezentare la examenul de primire in profesie sesiunea martie 2019 , stagiari si definitiviStagiari Definitivi

Read More...

Anunt privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea martie 2019

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor ( in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar ) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice in sesiunea martie 2019, la data de 03 martie 2019. Dosarele candidatilor se primesc la sediul Baroului Constanta pana la data de 25 ianuarie 2019.

Read More...

Regulament SAJ 2018

Publicam regulamentul Serviciului de Asistenta Judiciara 2018

Read More...

Hotarari la Congresul Avocatilor 2018

Read More...

S-a publicat noul Regulament  privind organizarea si functionarea Serviciului de Asistenta Judiciara

S-a publicat noul Regulament  privind organizarea si functionarea Serviciului de Asistenta Judiciara

Read More...

Hotarare Consiliu UNBR 247-2017

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA CONSILIUL UNIUNII HOTĂRÂREA nr. 247 17 iunie 2017 În conformitate cu dispozițiile art. art. 66 lit. a) și r) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898/19 decembrie 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege), Ținând cont de: Art. 64 alin. (1) lit. d) din Lege și de art. 3 din Hotărârea nr. 7/23-25 martie 2017 a Congresului Avocaților pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și ratificarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare Consiliul UNBR), prin care s-a mandatat Consiliul UNBR ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând ca hotărârile Consiliului UNBR să fie supuse ratificării Congresului imediat următor; Având în vedere propunerea Baroului București, astfel cum a fost dezbătută în ședința Consiliului UNBR, Consiliul UNBR, în ședința din 17.06.2017, adoptă prezenta: HOTĂRÂRE: Art. 1 – Statutul profesiei de avocat, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.64/3.12.2011, cu modificările și completările ulterioarele, modifică și se completează după cum urmează: La articolul 68, după alineatul (4), se introduce un nou alineat 41 cu următorul cuprins: ”(41) În cazul barourilor cu mai mult de 1000 de membri, în situația în care prima adunare generală electivă nu se va putea ține din…

Read More...