Stiri

HOTĂRÂREA nr. 113 a Consiliul U.N.B.R. privind venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale

Read More...

Declarația Președintelui American Bar Association (ABA), doamna Patricia Lee Refo referitoare la respectarea statului de drept și a independenței profesiei de avocat în România

Declarația Președintelui American Bar Association (ABA), doamna Patricia Lee Refo Ref: Respectarea statului de drept și a independenței profesiei de avocat în România Washington, 4 martie, 2021 – Asociația American Bar Association este preocupată cu privire la situații ce denotă grave încălcări ale drepturilor avocaților în România. Mai multe cauze larg mediatizate au evidențiat practicile din cadrul urmăririi penale efectuată în România care încalcă independența profesiei de avocat și principiile statului de drept. Aceste practici încalcă principiul tradițional al egalității de arme între acuzare și apărare și subminează principiul confidențialității comunicărilor dintre avocat și client. Prin urmare, aceste practici amenință dreptul unui inculpat la un proces echitabil. Sistemul de justiție din România a fost, de asemenea, în mod deliberat implicat în practici care creează temere printre avocați, descurajându-i pe aceștia de la furnizarea apărării și a serviciilor la care toți inculpații au dreptul. Anumite activități legale efectuate de avocați în calitate reprezentanți ai clienților lor au fost etichetate drept activități infracționale. În alte situații, avocații au fost acuzați de „delicte de opinie“ pentru raționamentul juridic pe care aceștia îl fac în susținerea intereselor clienților lor și pentru acțiunile desfășurate în cadrul normal al exercitării profesiei de avocat. ABA face apel la autoritățile române să respecte drepturile profesiei de avocat și garanțiile în ceea ce privește independența acesteia, și face apel ca procurorilor, judecătorilor și altor oficiali ai sistemului de justiție să le fie permis să administreze o justiție corectă și…

Read More...

Seminar de instruire ONPCSB pentru reprezentanții entităților raportoare la 15 martie 2021. Uniunea Națională a Barourilor din România, prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a programat un seminar de instruire la data de 15 martie 2021, ce se va desfășura online, prin platforma ZOOM

Uniunea Națională a Barourilor din România, prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, anunță desfășurarea unui seminar de instruire în data de 15 martie 2021, care se va desfășura online (via ZOOM) în intervalul orar 15:00-17:00Seminar de instruire dedicat entităților raportoare– AVOCAȚI –15 martie 2021, 15:00-17:00 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează sesiuni de instruire pentru reprezentanții entităților raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată.În acest context, Uniunea Națională a Barourilor din România, prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a programat un seminar de instruire la data de 15 martie 2021, ce se va desfășura online, prin platforma ZOOM în intervalul orar 15:00-17:00P articiparea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la proiecte@unbr.ro până la data de 13 martie 2021. Vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon. La 14 martie va fi comunicat participanților care s-au înscris prin email (cu date complete) linkul de conectare. Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Veronica Morecuț, la telefon 0771760079 sau prin email: proiecte@unbr.ro

Read More...

Comunicatul Baroului Constanța cu privire la apărarea principiilor profesiei de avocat și a garanțiilor dreptul la apărare

Read More...

Răspunsul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială la solicitarea UNBR legat de aplicarea pentru avocați a prevederilor art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Read More...

Validarea dosarelor de inscriere la examenul de primire in profesie sesiunea septembrie 2020 – definitivi

Read More...

Validarea dosarelor de inscriere la examenul de primire in profesie sesiunea septembrie 2020 – stagiari

Read More...

Cererea de primire in profesie septembrie 2020 – definitivi

Read More...

Cererea de primire in profesie septembrie 2020 – stagiari

Read More...

Anunț privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020.

BAROUL CONSTANȚA anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020. Data desfășurării examenului este 20.09.2020 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. (Notă: 1. În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară. 2. În cazul în care, în virtutea dispozițiilor menționate la pct. 1, deplasarea la București, în vederea susținerii examenului, a unor candidați provenind din anumite județe nu va fi permisă, se vor depune eforturi în vederea organizării, în județele respective, la aceeași dată, cu respectarea prevederilor Art.1 alin. (1), a examenului pentru candidații domiciliați în acele județe. În cazul în care organizarea examenului, în aceste condiții, nu va fi posibilă,…

Read More...

UNBR – Proiectul Avocatului specializat

Conform hotărârii Consiliului UNBR din data de 17.07.2020, publicăm proiectul intitulat „Avocatul specializat”, cu privire la care Consiliul U.N.B.R. a decis comunicarea către barouri spre a fi supus, până la data de 1 noiembrie 2020, dezbaterii corpului profesional. Adresăm membrilor Baroului Constanta rugămintea de a comunica eventualele observații, până la data limită menționată mai sus, la adresa de email  secretariat@baroulconstanta.ro în vederea înaintării către uniune.

Read More...

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

HOTĂRÂREA NR. 78 din 17-18.07.2020 pentru completarea unor dispoziții ale Hotărârii nr. 135/12.06.2020 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Read More...

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Consiliul Uniunii HOTĂRÂREA NR. 462/ 05.06.2019

HOTĂRÂREA NR. 462/ 05.06.2019 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor mire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Read More...

REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE VOTARE In cadrul Adunării Generale a Baroului Constanta 26-28 august 2020

Read More...

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Comisia Permanentă DECIZIA Nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2020

Read More...

Comunicat

Comunicat Baroul Constanta a luat act de Comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apărare a reputației profesionale formulată de doamna judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iași, precum și apărarea independenței aceleiași doamne judecător. Baroul Constanta își exprimă susținerea și solidaritatea față de punctul de vedere al conducerii Baroului Iași și al Uniunii Naționale a Barourilor din România și își exprimă regretul pentru producerea unui asemenea incident, care poate afecta colaborarea instituțională normală între cele două profesii juridice. Baroul Constanta constată cu îngrijorare faptul că, la unele instanțe, a devenit o practică menținerea apărătorilor din oficiu în paralel cu cei aleși, ceea ce contravine legii și încalcă dreptul la apărare. Ori, tocmai o astfel de situație a generat regretabilul incident față de care au intervenit luările de poziții ale Baroului Iași, cât și ale Uniunii Naționale a Barourilor din România. În acest context, Baroul Constanta se solidarizează cu demersurile ce vor fi întreprinse pentru apărarea și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale profesiei de avocat. Baroul Constanta este adeptul ideii că relațiile corecte, civilizate, bazate pe respect reciproc între magistrați și avocați sunt esențiale pentru desfășurarea în condiții optime a actului de justitite și pentru realizarea unei aparari corecte și eficiente. Credem că perceperea avocatului că fiind un partener în actul de justiție trebuie să fie o certitudine, nu doar o prevedere legală fără eficiență în practică.

Read More...

HOTĂRÂREA nr. 72 din 13 aprilie 2020 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A

HOTĂRÂREA nr. 72 din 13 aprilie 2020 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A.

Read More...

Informare privind rolul și atribuțiile Mecanismului Național de Prevenire a Torturii

Adresa înregistrată la instituția Avocatul Poporului cu nr. 6348/09.04.2020 care cuprinde informații privind rolul și atribuțiile Mecanismului Național de Prevenire a Torturii, precum și posibilitatea avocaților de a informa cu privire la situațiile despre care au luat cunoștință în calitate de avocat, situații de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și rele tratamente aplicate persoanele private de libertate, aflate în locuri de detenție, justificat de scopul comun pe care îl au atât avocații din cadrul Barourilor din România, cât și membrii MNP din cadrul instituției Avocatul Poporului, respectiv acela de a apăra drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor fizice. Date de contact : e-mail izabela.cernavodeanu@avp.ro , telefon 0722 310 470.

Read More...

CAUZE AFLATE PE ROL JUDECATORIE SI CURTEA DE APEL

Liste-cauze-aflate-pe-rol-Judecatorie-si-C.A

Read More...

Lista cauzelor penale ce vor fi judecate pe perioada starii de urgenţă la Judecătoria Medgidia

Lista-cauzelor-penale-ce-se-vor-judeca-pe-perioada-stării-de-urgență

Read More...