Taxe si contributii

Taxe pentru prestări servicii și contribuțiile profesionale încasate

Nr. TAXĂ VALOARE Hotărâre
1 Înscriere în Barou avocați stagiari 1,100 144 / 17.01.2012
2 Înscriere în Barou avocați definitivi cu examen 1,500 144 / 17.01.2012
3 Înscriere în Barou avocați definitivi fără examen 6,000 144 / 17.01.2012
4 Acordarea calității de av. definitiv fără susținere examen difinitivat cf. art. 20(5) – (7) din Legea 51/1995 3,000 144 / 17.01.2012
5 Înscriere în Barou a avocaților străini 3,000 144 / 17.01.2012
6 Reînscriere avocați suspendați pt. neplata contribuțiilor 1,700 144 / 17.01.2012
7 Reînscriere avocați suspendați pt. incompatibilitate 1,500 144 / 17.01.2012
8 Reînscriere avocați suspendați la cerere 1,500 144 / 17.01.2012
9 Transfer din alt barou 1,500 144 / 17.01.2012
10 Înființare sediu secundar (av. din alte barouri) 1,500 144 / 17.01.2012
11 Înființare birou de lucru (av. din Baroul Constanța) 500 144 / 17.01.2012
12 Înființare forme de exercitare a profesiei 200 144 / 17.01.2012
12 Contracte de colaborare, salarizare 100 144 / 17.01.2012
13 Schimbarea sediului profesional (pt. avocați din Constanța) 200 144 / 17.01.2012
14 Schimbarea sediului profesional (pt. avocați din alte barouri) 500 144 / 17.01.2012
15 Activ de secretariat și juristdicție profesională, taxă de depunere dosar 300 144 / 17.01.2012
16 Taxa anuală pt. menținerea în Tablou a av. suspendați 20 (nu mai mult de 200) 202 / 19.01.2016
17 Taxa secretariat sesizări 200 627 / 2022
18 Contribuție lunară Barou avocați definitivi 98
18 Contribuție lunară UNBR avocați definitivi 30
19 Contribuție lunară Fundația Solidaritate 5
20 Contribuție lunară Barou avocați stagiari 53
20 Contribuție lunară UNBR avocați stagiari 10
21 Contribuție lunară Fundația Solidaritate 5
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.